Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 1/2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 1/2019

Nově nakoupené publikace v knihovně a studovně ČKAIT - stav 9/2018 - 1/2019 (viz příloha):
 
Posuzování stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011
Šimková, Alena
2.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2018
A5, brož., 108 s.
ISBN: 978-80-88265-07-8
Přechod ze směrnice 89/106/EHS na nový předpis
 
České a slovenské stavby století 1918-2018
Fragner, Benjamin
1.vyd., Praha: IC ČKAIT
A4, váz., il., mapy, 109 s.
ISBN: 978-80-88265-06-1
Výběr sta staveb vybraných při hlasování veřejnosti v anketě.
 
Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918 – 2018
Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr
1.vyd., Praha: Foibos Books, 2018
A4, váz., obr., foto., 601 s.
ISBN: 978-8088258-09-4
Obrazové ukázky vychází ke stému výročí republiky, které čtenářům přibližují architektonické hodnoty kulturního dědictví.
 
Technológia stavieb. Hrubá stavba
Juríček, Ivan
1.vyd., Bratislava: Eurostav, 2018
A4, váz., il., obr., 390 s.
ISBN: 978-80-89228-58-4
Představuje komplexní pohled na problematiku technologie výstavby při hrubé stavbě.
 
Jak vybrat rodinný dům
Perlík, Martin
1.vyd., Praha: Grada, 2017
A5, brož., il., foto., 224 s.
ISBN: 978-80-271-0246-4
Rozhodování o koupi domu. Rekonstrukce domu, vady a poruchy.
 
Veřejné stavební investice
Dufek, Zdeněk a kol.
1.vyd., Praha: Leges, 2018
A5, váz., tab., 394 s.
ISBN: 978-80-7502-322-3
Metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Management veřejných stavebních investic. Rozpočtování staveb. Výběr dodavatelů.
 
Příručka pro zkoušky elektrotechniků, požadavky na základní odbornou způsobilost
Kříž, Michal
11.vyd., Pardubice: IN-EL, 2016
A5, brož., tab.,246 s.
ISBN: 978-80-87942-22-2
Základy elektrotechniky, zásady bezpečnosti v elektrotechnice.
 
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
Kříž, Michal
3.vyd., Pardubice: IN-EL, 2017
A5, brož., tab.,60 s.
ISBN: 978-80-87942-26-0
Základy, dimenzování, ochrana před bleskem, revize, provoz.
 
Statistická ročenka České republiky 2018
Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: Český statistický úřad, 2018
A5, váz., tab., 818 s.
ISBN: 978-80-250-2868-1
Přehled statistických údajů České republiky