Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 3/2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 3/2019

Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do března 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace.
 
Využívejte informační zdroje Komory, které nabízí knihovna a studovna nejen pro členy Komory, ale i pro odbornou veřejnost!
 
-------------------------------------------------
NOVÉ PUBLIKACE V KNIHOVNĚ ČKAIT
-------------------------------------------------

 

Posuzování stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011

Šimková, Alena
2.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2018
A5, brož., 108 s.
ISBN: 978-80-88265-07-8
Přechod ze směrnice 89/106/EHS na nový předpis
 

České a slovenské stavby století 1918-2018

Fragner, Benjamin
1.vyd., Praha: IC ČKAIT
A4, váz., il., mapy, 109 s.
ISBN: 978-80-88265-06-1
Výběr sta staveb vybraných při hlasování veřejnosti v anketě.
 

Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918 – 2018

Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr
1.vyd., Praha: Foibos Books, 2018
A4, váz., obr., foto., 601 s.
ISBN: 978-8088258-09-4
Obrazové ukázky vychází ke stému výročí republiky, které čtenářům přibližují architektonické hodnoty kulturního dědictví.
 

Technológia stavieb. Hrubá stavba

Juríček, Ivan
1.vyd., Bratislava: Eurostav, 2018
A4, váz., il., obr., 390 s.
ISBN: 978-80-89228-58-4
Představuje komplexní pohled na problematiku technologie výstavby při hrubé stavbě.
 

Jak vybrat rodinný dům

Perlík, Martin
1.vyd., Praha: Grada, 2017
A5, brož., il., foto., 224 s.
ISBN: 978-80-271-0246-4
Rozhodování o koupi domu. Rekonstrukce domu, vady a poruchy.
 

Veřejné stavební investice

Dufek, Zdeněk a kol.
1.vyd., Praha: Leges, 2018
A5, váz., tab., 394 s.
ISBN: 978-80-7502-322-3
Metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Management veřejných stavebních investic. Rozpočtování staveb. Výběr dodavatelů.
 

Příručka pro zkoušky elektrotechniků, požadavky na základní odbornou způsobilost

Kříž, Michal
11.vyd., Pardubice: IN-EL, 2016
A5, brož., tab.,246 s.
ISBN: 978-80-87942-22-2
Základy elektrotechniky, zásady bezpečnosti v elektrotechnice.
 

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Kříž, Michal
3.vyd., Pardubice: IN-EL, 2017
A5, brož., tab.,60 s.
ISBN: 978-80-87942-26-0
Základy, dimenzování, ochrana před bleskem, revize, provoz.
 

Statistická ročenka České republiky 2018

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: Český statistický úřad, 2018
A5, váz., tab., 818 s.
ISBN: 978-80-250-2868-1
Přehled statistických údajů České republiky
 

Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

Guzik, Hubert
1.vyd., Praha: Arbor Vitae, 2017
A4, brož., foto, obr., 287 s.
ISBN: 978-80-7467-127-2
Kniha popisuje realizované domy a ideové koncepty vznikající zdola, jejichž původci byli sociálně orientovaní umělci či umělkyně.
 

Hustota a ekonomika měst

Hudeček, Tomáš a kol.
1.vyd., Brno: ČVUT-Masarykův ústav vyšších studií, 2018
A4, brož., obr., plánky, 135 s.
ISBN: 978-80-87931-75-2
Město jako úkol. Struktura města a jeho výdaje. Výběr lokalit. Plánování města. Ekonomické dopady hustoty obyvatelstva.
 

Inženýrské stavby visegrádské čtyřky

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2018
A4, váz., obr., foto, 298 s.
ISBN: 978-615-00-3758-5
Inženýrské stavby v České republice a zemí V4.

 

Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě. MP 10.3

Serafín, Petr; Fialová, Zdeňka
3.vyd., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2018
A5, brož., 175 s.
ISBN: 978-80-88265-10-8
Chráněné krajinné oblasti, zákony, vyhlášky, vnitřní předpisy ČKAIT.

 

Ročenka elektro 2019. Elektrotechnická příručka

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: FCC Public, 2019
A5, brož., obr., tab., 311 s.
ISBN: 978-80-86734-30-5
Přináší přehled odborných veletrhů, výročí slavných osobností vědy a techniky, seznam institucí, adresáře ČKAIT i informace o nových normách.

 

D3A Živá architektura

Tichá, Jana; Fialová, Irena
1.vyd., Praha: Zlatý řez, 2009
A5, brož., obr., foto, 256 s.
ISBN: 978-80-87068-05-2
Rozhovory a více než 70 realizací i projektů přibližuje vývoj tvorby architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala a Tomáš Prouza.

 

Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem. Úplné znění podle stavu k 1.1.2019

Makalová, Danka
1.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2019
A5, brož., 204 s.
ISBN: 978-80-88265-09-2
Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon se skládá ze šesti částí.
 

100 staletých mostů na středověkých kupeckých cestách

Vlček, Petr
1.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2018
A5, brož., foto.,220 s.
ISBN: 978-80-88265-11-5
Prezentované fotografie byly pořízeny v letech 2000-2016 z pohledu stavebních slohů od románského přes gotiku a baroko po renezanci a secesi.
 

Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT 01/2018)

Veselá, Linda (textová část), Klečka, Jan (výpočetní pomůcka)
1.vyd., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2018
A4, vazba V1, obr., tab., 16 s.
ISBN: 978-80-88265-13-9
Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.