Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do poloviny května 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace.
 
Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!
 

Autorské právo v praxi

Faladová, Alena
1. vyd., Praha: FCC Public, 2015
A4, brož., obr., tab., 64 s.
ISBN: 978-80-86534-26-8
Pro tuto publikaci platí, že není právně závazným výkladem, takový výklad může poskytnout pouze soud. 
 

Chránit/Nechránit to je otázka. Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Čada, Karel
1. vyd., Plzeň: Alevia, 2014
A5, brož., 320 s.
ISBN: 978-80-905538-0-4
Otázka ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI).
 

Sondy do stavebního práva. Sborník č. 72

Staša, Josef; Rajchl, Jiří (eds.)
1. vyd., Praha: UK, Právnická fakulta, 2018
A5, brož., 272 s.
ISBN: 978-80-87975-85-5
Vztahy stavebního práva a dalších právních disciplín. Částečně slovenský text.
 

Práva k průmyslovému vlastnictví

Horáček, Roman; Čada, Karel; Hajn, Petr
3. doplň.vyd., Praha: C.H.Beck, 2017
A4, váz., 357 s.
ISBN: 978-80-7400-655-5
Unijní patent, průmyslové vzory, ochranné známky
 

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu

Fotr, Jiří a kol.
1. vyd., Praha: Grada, 2017
A4, váz., obr., tab., 320 s.
ISBN: 978-80-271-0434-5
Strategické řízení v moderní organizaci je komplexem znalostí a zkušeností, s jejichž pomocí se vytváří v podniku rovnováha mezi cíli a potřebami dneška a zítřka.
 

Tvorba a řízení portfolia projektů. Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program

Fotr, Jiří; Souček, Ivan
1. vyd., Praha: Grada, 2015
A4, váz., obr., tab., 288 s.
ISBN: 978-80-247-5275-4
Tvorba portfolia projektů vyžaduje přípravu rozsáhlého souboru projektů, ze kterých se budou vybírat projekty, které nejvíce přispívají k plnění strategických cílů firmy.
 

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování

Fotr, Jiří; Hnilica, Jiří
2. aktual. vyd., Praha: Grada, 2014
A4, brož., obr., tab., 304 s.
ISBN: 978-80-247-5104-7
Kniha je primárně určena finančním manažerům v podniko-hospodářské sféře a pracovníkům v oblasti finančního a investičního rozhodování.
 

Jak číst architekturu. Obrazový lexikon

Hopkins, Oven
1. vyd., Praha: Grada, 2019
A4, váz., obr., foto., 176 s.
ISBN: 978-80-271-0373-7
Obrazová prohlídka staveb kolem nás. Klíčové pojmy – od katedrál po mrakodrapy a od antiky po současnost. Součástí je i originální
slovník architektonických výrazů v češtině i angličtině.
 

Zodpovědné plánování: Území a sesuvy

Müllerová, Hana a kol.
1. vyd., Praha: AV ČR, 2018
A5, brož., obr., tab., 64 s.
ISBN: 978-80-87439-37-1
Publikace reaguje na aktuální přírodní hrozby a rizika. Jedná se o sesuvy, na které se zaměřili specialisté v oboru.
 

Stavební kniha 2019. Hospodaření vodou

Kolektiv autorů
1. vyd., Praha: IC ČKAIT, 2019
A4, brož., obr., tab., 128 s.
ISBN: 978-80-88265-15-3
Vodní hospodářství, vodní stavby, hydrologický cyklus.
 

Zavádění BIM u existujících staveb

Wernerová, Eva; Kuda, František; Faltejsek, Michal
1. vyd., Praha: VŠB, 2018
A4, brož., il., 66 s.
ISBN: 978-80-248-4238-7
Životní cyklus staveb, dokumentace provozu, právní předpisy
 
________________
Seznam všech publikací nakoupených v roce 2019 je přílohou.