Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace říjen - listopad 2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace říjen - listopad 2019

Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období říjen - listopad 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

1             Minimum z BOZP

Janáková, Anna
1.vyd., Praha: Verlag Dashőfer, 2019
A5, brož., 86 s.
ISBN: 978-80-87963-58-6
Publikace je určená jednatelům, majitelům malých firem, technickým ředitelům, účetním a personalistům ve firmách s 1 až 25 zaměstnanci.
 

2             Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č.360/1992 sb.

Kolektiv autorů
16.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2019
A5, brož., 184 s.
ISBN: 978-80-88265-20-7
Pro přípravu k právní části autorizační zkoušky vydává IC ČKAIT publikaci, která obsahuje soubor otázek a ověřených odpovědí z právních předpisů.
 

3             Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Hájek, Tomáš
1.vyd., Praha: CKPT, 2017
A5, brož., obr., 53 s.
Bez ISBN
Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, historický vznik, ukázky prací.
 

4             Občanský zákoník. Komentář

Petrov; Výtisk; Beran a kol.
2.vyd., Praha: C.H.Beck, 2019
A5, váz., 3276 s.
ISBN: 978-807400-747-7
Komentář k občanskému zákoníku.
 

5             Bezpečnost elektrických zařízení

Šturma, Martin; Lüftner, Igor
1.vyd., Praha:Verlag Dashofer, 2019
A4, brož., 60 s.
ISBN:978-80-7635-003-8
Bezpečnost, správná funkce a požadovaný technický stav. Důležité pro provozovatele elektrických zařízení.
 

6             Praha neznámá II

Ryska, Petr
1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2017
A5, brož., foto., 232 s.
ISBN: 978-80-271-0519-8
Procházky po netradičních místech a zákoutí.
 

7             Praha neznámá III

Ryska, Petr
1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2018
A5, brož., foto., 232 s.
ISBN: 978-80-271-0519-9
Procházky po netradičních místech a zákoutích.
 

8             Praha neznámá IV

Ryska, Petr
1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2019
A5, brož., foto., 232 s.
ISBN: 978-80-271-2087-1
Procházky po netradičních místech a zákoutích.
 

9             Tvrdé omítky jako finální úprava fasád. Odborný seminář

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: STOP-Společnost pro technologie ochrany památek, 2019
A5, brož., foto., 46 s.
Bez ISBN
Specifika obnovy tvrdých omítek.
 

10           Hodnocení a sanace fasádních omítek s trhlinami

Překlad z německého vydání. Směrnice 2-4-94. Referát 2- Povrchové úpravy.
1.vyd., Praha: ČSS-WTA, 2002
A4, brož., 12 s.
Bez ISBN
Směrnice WTA. Hodnocení trhlin, trhliny podmíněné omítkou, zkoušky podkladu, sanační metody.
 

11           Pohledový beton. Technická pravidla ČBS 03 (2018)

Kasal, Pavel a kol.
2.vyd., Praha: Česká betonářská společnost, 2018
A4, brož., foto.,62 s.
ISBN: 978-80-906759-3-3
Proces zhotovení pohledového betonu, požadavky, klasifikace a specifikace.