Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období srpen - září 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.
 

1  Konference dopravní infrastruktury. Litomyšl 16.-17.5.2018. Sborník příspěvků KDI

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: VIACO, 2018
A4, brož., 187 s.
Bez ISBN
Železniční infrastruktura, legislativa, efektivní technologie oprav vozovek, bezpečnost silničního provozu, strategie, vize, plánování.
 

2  Statika staveb. Sborník konference, Plzeň 2018

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: IC ČKAIT, 2018
A5, brož., obr., 144 s.
ISBN: 978-80-88265-01-6
Aktuální stav navrhování podle platných norem, tzn.Eurokódů. Praktické příklady řešení nosných konstrukcí.
 

3  Inženýrské problémy obnovy památek. Mezinárodní konference, Klášter Teplá 2019

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: ČSSI a IC ČKAIT, 2019
A5, brož., obr., 160 s.
ISBN: 978-80-88256-16-0
Výměna názorů a zkušeností s problematikou památkové péče.
 

4  Polní geotechnické metody. Mezinárodní seminář, Ústí nad Labem 2018

Kolektiv autorů
1.vyd., Ústí nad Labem: AZ Consult, 2018
A4, brož., obr., 131 s.
ISSN: 1213-1237
Geotechnický průzkum a monitoring pozemků pro stavby.
 

5  Správa a provoz ocelových konstrukcí

Šturma, Martin; Lüftner, Igor
1.vyd., Praha: Verlag Dashofer, 2019
A4, brož., 30 s.
ISBN: 978-80-87963-93-7
Bezpečnost a požadovaný technický stav ocelových konstrukcí.
 

6  Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

Kolektiv autorů
1.vyd., Kolín: UNIKA, 2019
A5, brož., 141 s.
ISBN: 978-80-907599-0-9
Novela 2019. Publikace obsahuje doporučený postup pro stanovení orientačních nabídkových cen.
 

7  Pravidla pro navrhování a provádění střech

Kolektiv autorů
2.doplněné. vyd., Praha: CKPT(Cech klempířů, pokrývačů a tesařů), 2014
A4, váz., obr., tab., 381 s.
ISBN: 978-80-260-687-8
Základní pravidla pro navrhování a provádění střech v sedmi částech publikace.
 

8  Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy

Blažek, Jiří
5.aktualizované vyd., Praha: ANAG, 2019
A5, brož., 358 s.
ISBN: 978-80-7554-225-0
Správní řád, katastr nemovitostí, pozemní komunikace, inženýrské sítě, bytová výstavba, nemovitosti, stavební řízení.
 

9  Autorský zákon. Komentář

Telec, Ivo; Tůma, Pavel
2.uprav. vyd., Praha: C.H.Beck, 2019
A5, váz., 1295 s.
ISBN: 978-80-7400-748-4
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon).