Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace v 1/2020

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace v 1/2020

Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v lednu 2020 knihovní fond o níže uvedené publikace.

Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!


Uživatelská příručka pro konvenční tunelování

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019
A5, brož., foto., 204 s.
Bez ISBN
Definice, zásady a principy konvenčního tunelování, ražby.

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

Dufek, Zdeněk a kol.
1.vyd., Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019
A4, brož., foto., tab., 88 s.
ISBN: 978-80-7623-016-3
Cílem publikace je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámil s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy, skladováním a s možnostmi jeho komerčního využití.
  • Elektronicky – pomůcka R3-1 v systému PROFESIS (přístupné veřejně)

Slownik techniczno-budowlany w zakresie inžynierii wodnej

Slovník anglicko-polsko-česko-slovenský
Panenka, Petr (Slovensko); Poláček, Jiří (ČR); Winter, Jan (Polsko); Wita, Andrzej (Polsko)
1.vyd., Polsko: Polská Komora Stavebních inženýrů (PIIB), 2019
A4, brož., 136 s.
Bez ISBN
Péče o bezpečnost vodních děl v ČR, Polsku a Slovensku. Oblast přehradního inženýrství a provoz vodních děl.

Statistická ročenka České republiky 2019. Statistical yearbook of the Czech republic

Kolektiv autorů
1.vyd., Praha: Český statistický úřad, 2019
A5, váz., 831 s.
ISBN: 978-80-250-2955-8
Statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství.

Minimalizace rizik při výstavbě tunelů

Rozsypal, Alexandr; Pruška, Jan
1.vyd., Praha: Fakulta stavební ČVUT, 2019
A4, brož., foto, 197 s.
ISBN: 978-80-01-06655-3
Metodicky správné a jednotné postupy a metody řízení inženýrských rizik pro vybudování tunelu.