Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie

Druh akce
seminář
Trvání
8
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Autorizovaní technici, inženýři a stavitelé (zejména energetičtí auditoři a projektanti technolgických zařízení staveb), dále odborní zaměstnanci dodavatelských firem a pracovníci stavebních úřadů
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník, publikace "Energetická efektivnost bioplynových stanic" a přehled vzorových projektů KVET v Evropě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., FEL ČVUT
Přednášející (pracoviště)
Součástí programu akce
Hlavní odborné téma – program akce
Hlavní odborné téma: efektivní využití energie z biomasy a bioplynu:

Program a přednášející:
1. Teoretické základy KVET a technologie pro spalování biomasy
Přednášející: Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
je docentem na ústavu energetiky FS ČVUT v Praze

2. Energetické zdroje a biopaliva
Přednášející: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
je vedoucím Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší na VŠCHT v Praze

3. Zdroje obnovitelné energie pro KVET v podmínkách ČR
Přednášející: Ing. Bohuslav Málek, CSc.
je senior konsultantem společnosti SEVEn o.p.s., energetickým auditorem a členem ČKAIT (technolo-gická zařízení staveb)

4. Zásady správné praxe při návrhu a provozu bioplynových stanic
Přednášející: Ing. Jan Štambaský, Ph.D
je jednatelem poradenské společnosti NovaEnergo, členem představenstva České bioplynové asociace a jejím zástupcem v Evropské bioplynové asociaci

5. Ekonomické aspekty projektů KVET využívajících OZE
Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd na FEL ČVUT v Praze

6. Nová legislativa v oblasti podpory energetického využití biomasy a bioplynu v ČR a její dopady na nové projekty
Přednášející: Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
vedoucí oddělení regulace zdrojů a sítí odboru elektroenergetiky, Energetický regulační úřad

7. Přednáška zástupce konkrétního projektu a následná jeho návštěva
Přednášející: Zástupce TTS Třebíč, Plzeňské teplárenské, a.s., ODAS Odpady, Bioplyn Třeboň a ÚČOV Praha
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky

Seminář si klade za cíl seznámit cílové skupiny (viz níže) s připravovanými změnami legislativy v oblasti podpory využití biomasy a bioplynu pro výrobu el. energie a tepla, které mají vstoupit v platnost od roku 2013 (jako tzv. zákon o podporovaných zdrojích energie). Nová legislativa bude mnohem více než doposud klást důraz na vysokou energetickou efektivnost výroben, což si bude vyžadovat pečlivější návrh a vlastní technické řešení. Součástí kurzů tak bude představení teoretických i praktických principů KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) a jejich demonstrace na konkrétních příkladech vč. jejich prohlídky. Série seminářů je součástí aktivit evropského projektu CHP Goes Green (http://www.chp-goes-green.info).