Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komentovaná prohlídka historické budovy Umělecko-průmyslového muzea v Praze

Komentovaná prohlídka historické budovy Umělecko-průmyslového muzea v Praze

                                                                                                                                   Pozvánka 
 
                                                               na komentovanou prohlídku historické budovy Umělecko-průmyslového muzea v Praze
 
kterou pořádá ČSSI – oblastní pobočka Praha ve spolupráci s výborem oblasti ČKAIT Praha
 
 
 
Předmětem prohlídky je historická budova Umělecko-průmyslového muzea v Praze po rekonstrukci v letech 2015-2017, včetně informací o průběhu rekonstrukce.
 
Průvodce: Mgr. Kristina Václavů
 
Datum:    středa 25. září 2019
 
Místo:       Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, vstup do recepce muzea z nároží ulice Široká (proti budově Filozofické fakulty)
 
Doprava: stanice Staroměstská – Metro A, bus č. 133, tram č. 17, 18 
 
Začátek:  v 16:00 hod.  
 
Počet účastníků členů ČKAIT je omezen pouze na 10! Zbývající místa jsou už obsazena členy ČSSI.
 
 
Srdečně Vás zvou
 
    Ing. Bedřiška Vaňková                                                                                                                                                                 Ing. Ladislav Bukovský
předsedkyně o.p. ČSSI Praha                                                                                                                                                         předseda oblasti ČKAIT Praha
Termín
Celková kapacita
10
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013908 Ing. Maxim Putryk
2 0013575 Zdeněk Chodanič
3 0014165 Stanislav Tichý
4 0014121 Ing. Jakub Zubatý
5 0012432 Ing.arch. Tamara Pokorná
6 0008593 Ing. Kamila Veverková
7 0012601 Ing. Dana Milfaitová
8 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
9 0012201 Ing. Jana Pavlíková
10 0012164 Lubomír Mrštný