Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise pro malé a střední podnikání informuje

Komise pro malé a střední podnikání informuje

 

 1. V prvních třech čtvrtletích se komise zabývala sedmi bloky problémů v té době aktuálních: více zde.
 2. Návrhy na řešení současné ekonomické situace.
 3. Ekonomická opatření.
 4. Rychlejší vracení DPH.
 5. Realizovaná a schválená opatření – navýšení investic do dopravní infrastruktury.
 6. Nižší odvody na nemocenské.
 7. Zrychlené vracení DPH.
 8. Informace z konference Economia ze dne 15. 4. 2008, uskutečněné v Olomouci Oblast: ČKAIT 30. 4. 2009.
 9. Informace z konference Economia ze dne 15. 4. 2009, uskutečněné v Olomouci (2. část).
 10. Informace z konference Economia ze dne 15. 4. 2009, uskutečněné v Olomouci (3. část).
 11. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
 12. Aktuální pomoc EU a státu pro firmy a podnikatele
 13. Krátké informace komise MaSP pro členy ČKAIT
 14. Informace o závěrech konference FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010
 15. Veřejná zakázka
 16. Dotace
 17. Informace ze semináře pro podporu exportu stavebnictví pořádaný Krajskou hospodářskou komorou
 18. Celostátní aktiv stavbařů k situaci ve stavebnictví
 19. Malým a středním podnikání se zabývá i Hospodářská komora ČR
 20. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení §44 a §46 - od 1. 4. 2011
 21. Programy pojišťoven pro malé a střední firmy
 22. Vyhlášena výzva Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
 23. Krátká informace o situaci v české ekonomice po prvním čtvrtletí 2012
 24. Kvalitativní studie českého stavebnictví v pololetí r. 2012
 25. Nová prorůstová opatření na podporu malých a středních firem
 26. Článek výzva lidské zdroje a zaměstnanost 6-8-12
 27. Programy bank na podporu malých a středních firem
 28. Informace pro členy ČKAIT ze studie projektových společností 2012
 29. Stavební odvětví v ČR a jeho program dalšího rozvoje
 30. Podnikání v roce 2013 provázejí změny
 31. Údaje o českém stavebnictví za první polovinu roku 2013
 32. Informace pro členy ČKAIT ze studie projektových společností 2013
 33. Aktuální podpora státu českým exportérům
 34. Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2013
 35. Činnost komise pro Malé a střední podnikání ČKAIT v roce 2013
 36. Programy bank na podporu malých a středních firem
 37. České stavebnictví v polovině roku 2014 a faktory dynamiky stavebnictví pro další období
 38. Stav projektových společností v roce 2014 a výhled na rok 2015
 39. Malé a střední podnikání ve stavební praxi
 40. O vývoji českého stavebnictví za posledních 10 let a výhled na rok 2015
 41. Činnost komise Malého a středního podnikání ČKAIT v roce 2014
 42. Informace pro členy ČKAIT z komise Malého a středního podnikání
 43. Záznam z 3. aktivu „Malého a středního podnikání“ při ČKAIT
 44. Zápis ze zasedání rady ze dne 18. 10. 2016
 45. Zápis ze zasedání dne 7.12.2016
 46. České stavebnictví v roce 2017
 47. Zápis ze zasedání dne 20.03.2017
 48. Zpráva MaSP při ČKAIT o aktuálním vývoji českého stavebnictví Listopad 2017
 49. Vývoj malého a středního podnikání ve stavebnictví
 50. Zápis z jednání komise MaSP
 51. Zpráva MaSP při ČKAIT listopad 2017
 52. MALÉ A STŘEDNÍ STAVEBNICTVÍ KOPÍRUJE PLUSY VELKÉMU
 53. Zápis z jednání 10.4.2019
 54. Stavebnictví a bytová výstavba 2014 - 2019
 55. Vývoj českého stavebnictví 2007-2018 (meziroční změna v procentech)
 56. STAV PROJEKTOVÝCH SPOLEĆNOSTÍ V ROCE 2019

Komise malého a středního podnikání