Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komora geodetů a kartografů

Komora geodetů a kartografů

Adresa
Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
Zástupce
Ing. Jan Fafejta - předseda
www
http://www.kgk.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR