Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Alternativní zdroje energie 2016

Konference Alternativní zdroje energie 2016

Druh akce
konference
Trvání
13 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Bude upřesněno na webu konference: http://www.azecr.cz
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno na webu konference: http://www.azecr.cz
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Československá společnost pro sluneční energii ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádá ve dnech 21. až 22. června 2016 konferenci Alternativní zdroje energie 2016 v Kroměříži. Konference se v tomto ročníku soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy.

Kroměřížská konference navazuje nejen na předchozí ročníky stejnojmenné akce, ale i na mimořádně úspěšné mezinárodní vědecké konference Aplikovaná optika pro sluneční energii, organizované již od 80. let, které se zabývaly různými způsoby využití sluneční energie. Přestože nás mezi prvními ročníky a současností dělí přes 30 let a za tu dobu se výrazně proměnil jak stav vědy a techniky, tak naše legislativa, hlavní témata zůstávají. Stále hledáme nové cesty, jak efektivně využít sluneční energii pro krytí potřeb energie v budovách a zároveň dostat takové systémy na ekonomicky konkurenceschopnou úroveň, ať už se jedná o akumulaci energie jako kritický systémový prvek, efektivnější zařízení a systémy pro přeměnu energie prostředí na energii využitelnou či způsoby systémové integrace a inteligentní regulaci.

Nadcházející ročník bude příležitostí pro odborníky z oboru se opět setkat, navzájem témata diskutovat a inspirovat se pro další práci. Letos volíme formu konference zaměřenou více na inovační a vědeckou stránku rozvoje obnovitelných zdrojů energie než na prezentaci standardních a zavedených řešení. Zároveň se letos poprvé organizace konference nespoléhá na sponzorské dary komerčních subjektů, což rozhodně neznamená, že pro firmy z oboru nebude program konference zajímavý.

Všichni zájemci o využití sluneční energie, která je v podstatě zdrojem všech ostatních obnovitelných forem energií, jsou srdečně zváni.