Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONFERENCE – Obnova historických a církevních staveb

KONFERENCE – Obnova historických a církevních staveb

Zveme vás na zahajovací konferenci Stavebního veletrhu IBF v Brně, který se koná ve dnech 22. – 25. 4. 2015.

I. BLOK
LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ OBNOVY A ÚDRŽBY PAMÁTEK

Garant: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče

 1. Základní principy připravovaného zákona o ochraně památkového fondu, JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové inspekce;
 2. Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím specializovaných programů, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče;
 3. Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.

II. BLOK
SPECIFICKÉ PROBLÉMY PŘI OBNOVÁCH A ÚDRŽBĚ PAMÁTEK

Garant: Ing. Václav Jandáček, ČKAIT, Projektová, konzultační a inženýrská kancelář

 1. Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných konstrukcí, Ing. Veronika Hunková, Ph.D., odb. asistent oddělení staveb na bázi dřeva ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně;
 2. Od dřevěných kolíků v krovu k BIM, Broumovská skupina kostelů, Jakub Děd, OMNIUM;
 3. Rozdíly v přístupu k odvlhčování církevních a světských staveb Ing. Michael Balík, CSc., majitel soukromého atelieru

III. BLOK
PŘÍKLADY REALIZACE OBNOVY PAMÁTEK, HISTORICKÝCH A CÍRKEVNÍCH STAVEB

Garant: PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Brně

 1. Centrum stavitelského dědictví, Plasy Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum;
 2. Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj cestovního ruchu, Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, Biskupství ostravsko-opavské;
 3. Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě, Bc. Mgr. Štěpán Sittek, Projektový manažer pro oblast kulturního dědictví, Arcibiskupství olomoucké;
 4. Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka, Jan Strachota, starosta obce Křižovatka;
 5. Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie, Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok;
 6. Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“ – zkušenosti občanského sdružení s praktickou obnovou církevní stavby, Tomáš Hlaváček, předseda občanského sdružení Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.

ZAČÁTEK: od 10,30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Pavilon A, sál Rotunda, Brno-Výstaviště
PŘIHLÁŠENÍ: stránky www.bvv.cz/ibf, odkaz „Vstupenky&Registrace“, zadat registrační kód KONFERENCE2015, zadat e-mailovou adresu, vyplnit zobrazený formulář a odeslat.
Potvrzení registrace a voucher (soubor PDF) obdrží přihlášený e-mailem. Vytištěný voucher je potřeba předložit při vstupu do sálu.
V případě problémů s registrací pozvánky volejte tel.: 541 152 888.

Program a postup registrace naleznete také v přiložené pozvánce.

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Termín