Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Statika staveb 2020 Plzeň

Konference Statika staveb 2020 Plzeň

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro projektanty, statiky a další odborníky
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronický sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing.Vejvara, Ph.D., doc.ing.Vráblík,Ph.D.,Ing.Drahorád,Ph.D.,Ing.Čížek,prof.Ing.Holický,DrSc., doc.Ing.Marková,Ph.D.,prof.Ing.Witzany,DrSc.,Dr.h.c.,doc.Ing.Masopust,CSc.,Ing.Perla,Ing.Šmejkal,Ing.Petráš,Ph.D.,Ing.Novák,Ing.J.Zacharda
Hlavní odborné téma – program akce
• 9:00 - Úvod Konference
Zahájení předsedou ČKAIT
• 9:15 - Betonové konstrukce
Doc.Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.– vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukci Fakulty stavební ČVUT
• 9:45 - Betonové konstrukce v kontextu eurokódu 2
Ing. Michal Drahorad, Ph.D., Katedra betonových a zděných konstrukci Fakulty stavební ČVUT
• 10.15 - Navrhování a výstavba prefabrikovaných skeletových konstrukcí
Ing. Pavel Čížek a kolektiv
• 11:15 Přestávka
• 11.30 - Hodnocení existujících konstrukcí
Prof.Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav.
• 11:50 - Úpravy norem pro klimatícká zatížení
Doc.Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav
• 12:15 - Zpevňování historického cihelného zdiva injektáží
Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc.,Dr.h.c. Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze
• 12:40 - Stabilizace a zpevnění historických klenbových konstrukcí vystavených dynamickým účinkům
Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc.,Dr.h.c., Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze
• 13:00 – 13.15 Diskuse k předneseným tématům
• 13:15 – 14:00 Oběd
• 14.00 - Geotechnika – nová norma pro zakládání staveb Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
• 14:30 - Použití předpětí pro stahování zděných staveb
Ing. Jan Perla
• 14:45 - Návrh a provedení velkých otvorů v nosných zděných stěnách
Ing. Jan Perla
• 15:00 – Betonové konstrukce – protlačení Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
• 15.15 – Problematika požáru a zatížení u panelových konstrukcí
Ing. Václav Petráš, Ph.D.
• 15:45 – Ověření průhybu železobetonových stropů u objektů
Ing. Michal Novák, Katedra mechaniky ZČU v Plzni
• 15:30 – Hodnocení životnosti a úprav konstrukcí pozemních staveb
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
• 15:45 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům
• 16:00 – 16: 15 Přestávka
• 16:15 – Takto se staví dnes s prefabrikáty firmy DENNERT
Ing.Jiří Zacharda
• 16:30 - Prvková schodiště firmy DENNERT
Ing.Jiří Zacharda
• 16:45 – Závěrečná diskuze
• 17:00 – Ukončení konference
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.
Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí