Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projekční, realizační a investorská sféra, pedagogičtí pracovníci odborných středních a vysokých škol, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník a CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., děkan Fakulty stavební, VUT v Brně, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, prof. Ing. Jiří Adámek, CSc., Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT
Hlavní odborné téma – program akce
Zkoušení stavebních hmot, dílců a diagnostika konstrukcí
Praktické ukázky měření a přístrojové techniky
Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení jakosti a kvality
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Program konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl pokrýt celou problematiku oboru, počínaje informacemi o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví a zajímavými realizacemi v oblasti zkoušení a diagnostiky konstrukcí z praxe. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality. Nebude chybět přednáškový blok Praktické ukázky měření a přístrojové techniky, kde se předpokládá prezentace nejnovější i tradiční přístrojové techniky i diagnostických metod, jak prodejci zařízení, tak renomovanými firmami, které špičkovou techniku v praxi využívají.