Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONSTRUKCE 2015

KONSTRUKCE 2015

Druh akce
konference
Trvání
9 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborníci a veřejnost z oboru ocelových konstrukcí (architekti, projektanti, výrobci, dodavatelé materiálů), studenti VŠ, zástupci SŽDC, ŘSD
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek v tištěné podobě s ISBN číslem
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Česká asociace ocelových konstrukcí
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Strzyž, Asociace českých zinkoven; prof. František Wald, ČVUT; prof. Stanislav Vejvoda, Vítkovice ÚAM; Ing. Milan Kučera, SŽDC; Ing. Ivo Vykydal, SFDI; Ing. Vladimír Janata, Excon; Ing. Vladimír Ferkl, Skála a Vít; Ing. Dalibor Gregor,Excon
Hlavní odborné téma – program akce
09.00 - 09.15 Úvodní slovo prezidenta České asociace ocelových konstrukcí
09.15 - 10.45 Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství I. - blok přednášek
10.45 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství II. - blok přednášek
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 16.00 Mosty I. - blok přednášek
16.00 - 16.15 přestávka
16.15 - 18.00 Mosty II. - blok přednášek
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference je rozdělena do dvou odborných bloků - Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství a Mosty. oba se věnují odborně technickým přednáškám v oboru staveb z ocelových konstrukcí, a to z hlediska architektonického, projekčního, výrobně-montážního i navazujících oborů jako povrchová ochrana, svařování, software apod. Mezi přednáškami zazní i příspěvky zástupců státních organizací (Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty) a je prostor i pro diskuzi.