Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONSTRUKCE 2016

KONSTRUKCE 2016

Druh akce
odborná konference
Trvání
9 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
širší odborná veřejnost z oboru ocelových konstrukcí (architekti, projektanti, výrobci, dodavatelé hutního materiálu, svařování apod.), studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek v tištěné podobě s přiděleným ISBN číslem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Česká asociace ocelových konstrukcí
Přednášející (pracoviště)
Dalibor Gregor-Excon; Zbyněk Hořelica-SFDI, Milan Kučera-SŽDC, Jiří Hlavatý-ŘSD, František Wald-ČVUT; František Kregl-Profesní komora požární ochrany; Petr Strzyž-Asociace českých zinkoven; Jaroslav Kozák-Vítkovice; Otakar Lojkásek-Metrostav
Hlavní odborné téma – program akce
09.00 - 09.15 Úvodní slovo prezidenta České asociace ocelových konstrukcí
09.15 - 10.45 Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství I. - blok přednášek
10.45 - 11.00 Přestávka
11.00 - 13.00 Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství II. - blok přednášek
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 16.00 Mosty I. - blok přednášek
16.00 - 16.15 Přestávka
16.15 - 18.00 Mosty II. - blok přednášek
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference je zaměřena na využití oceli a ocelových konstrukcí ve stavebnictví, řeší otázku zda je dostatečně využito potenciálu tohoto materiálu. Přednášky řeší nejen stavební část v rámci oboru ocelových konstrukcí, ale současně i projektování, software, svařování, povrchovou a požární ochranu a další aspekty ve vztahu k stavbám s využitím ocelových konstrukcí. Akce je rozdělena do dvou bloků - Pozemní stavitelství a Mosty. Přednášet budou mimo jiné i zástupci státních organizací - Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic. Součástí přednášek je i prostor pro diskuzi.