Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno bylo 20 členů ČKAIT

Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno bylo 20 členů ČKAIT

11. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno bylo 20 členů ČKAIT

Termín