Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONTROLA KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

KONTROLA KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, provozovatelé a investoři otopných soustav
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Publikace Kontrola klimatizačních systémů kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 Prezence
9.00 Zahájení semináře - Ing. Miloš Lain, Ph.D.
9.05 Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie - Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Legislativní požadavky vztahující se ke kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Energetická bilance zdrojů tepla
Energetická bilance rozvodů tepelné energie, návrh tloušťky tepelné izolace
Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody
Diskuse
11.00 Přestávka na kávu a občerstvení
11.20 Kontroly klimatizačních systémů - Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Legislativní požadavky vztahující se ke kontrolám klimatizačních systémů
Klimatizační systémy - jejich dělení a technická specifika
Dimenzování klimatizačních zařízení
Měření a monitorování provozu klimatizace
Účinnost a snižování energetické náročnosti klimatizace budov
Diskuse
13.30 Závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kontroly klimatizačních systémů a kotlů jsou součástí akčního plánu Evropské unie ke klimatickým změnám. Snižování spotřeby
energie budov má dva základní směry. Prvním směrem je energetické hodnocení budov a snaha o to, aby nové
a rekonstruované budovy měly co nejnižší spotřebu energie. Druhým směrem jsou právě kontroly kotlů a zdrojů tepelné energie
a kontroly klimatizačních systémů, které by měly vést k hospodárnějšímu provozu těchto zařízení, významně se podílejících
na spotřebě energie.
V roce 2012 došlo ke změně zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a v roce 2013 byla vydána vyhláška č. 193/2013 Sb.
o kontrole klimatizačních systémů a vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Aplikace těchto legislativních
podkladů je shrnuta v metodickém pokynu vydaném v roce 2014 Společností pro techniku prostředí.
Tento seminář se bude zabývat právě správnými postupy při kontrolách kotlů, rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních
systémů. Výše zmíněný metodický pokyn bude v rámci semináře podrobně prezentován. Zároveň budou v rámci semináře poskytnuty
základní teoretické podklady a novinky pro klimatizační systémy, kotle a rozvody tepelné energie.