Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení konstrukcí Promat

Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení konstrukcí Promat

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
realizační firmy, správa budov, odborně způsobilé osoby, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
dokumentace pro provádění kontrol - technické detaily, vzory formulářů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kejklíček
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Kejklíček, Emil Janek/Ing. Libor Fleischer, Ing. Jan Chmelař/Ing. Miroslav Viktorín, Petr Babor/Petr Vild
Hlavní odborné téma – program akce
8:30 - 9:00 Prezence účastníků. 9:00 - 10:00 Vyhláška č. 246/2001 Sb. - provoz údržba a kontrola požárně bezpečnostních zařízení, související legislativa, doklady. 10:00 - 10:20 Přestávka, občerstvení. 10:20 - 12:00 Materiály Promat používané v požárních konstrukcích, ochrana nosných konstrukcí, požárně dělicí konstrukce, výplně otvorů - prosklení. 12:00 - 12:30 - Přestávka, občerstvení 12:30 - 14:10 Protipožární ochrana instalací - VZT potrubí, kabelové kanály. Protipožární ochrana instalací - prostupy. Stavební spáry. Speciální konstrukce. 14:10 - 14:30 Zakončení školení, vydání osvědčení. 14:30 - 15:30 Odpolední oběd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Jednou z povinností uváděných ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb. je pravidelné provádění kontrol PBZ, mezi něž patří veškeré požární stavební konstrukce a systémy Promat - nátěry, obklady, podhledy, výplně otvorů, těsnění prostupů instalací, spár apod. Ze strany SPD jsou vyžadovány doklady o provádění těchto kontrol. Kontrolní postupy a jejich rozsah stanovuje výrobce kontrolovaného systému.