Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kurz osvětlovací techniky XXXI

Kurz osvětlovací techniky XXXI

Druh akce
Národní konferenci s mezinárodní účastí s výstavou světelné techniky
Trvání
3 dny, 20 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce světelné techniky, výrobce komponentů pro světelnou techniku, orgány hygienické služby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník v tištěné i elektronické podobě (CD)
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB-TU Ostrava, Ing. Tomáš Novák, PhD., VŠB-TU Ostrava, Prof. Ing. Jiří Habel, DrCs., ČVUT Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Vnitřní osvětlení - inteligentní systémy řízení osvětlovacích soustav, regulace osvětlovacích soustav na hladinu, oslnění a LED osvětlení
Venkovní osvětlení - rušivé světlo, venkovní osvětlovací systémy v kombinaci s bezpečnostními kamerami, vliv nových možností venkovního osvětlení na koncepce vzhledu měst a obcí v nočních hodinách
Veřejné osvětlení - financování energetické optimalizace veřejného osvětlení, obnova veřejného osvětlení, výběr optimální varianty veřejného osvětlení pro konkrétní řešení, osvětlování kritických oblastí na komunikacích
Denní osvětlení a hygiena - sdružené osvětlení a stmívání osvětlovacích soustav umělého osvětlení, léčba světlem, proslunění budov
Elektro sekce - nové možnosti výroby svítidel s využitím moderních technologií, moderní ovládací prvky osvětlovacích soustav, certifikace svítidel.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM NA OPTIMALIZACI SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE