Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kvalita vrtaných pilotů z pohledu zkušební laboratoře

Kvalita vrtaných pilotů z pohledu zkušební laboratoře

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Kurz je určený členům technických útvarů divizí, kteří se chtějí problematice zakládání staveb věnovat a přípravářům především na infrastrukturálních stavbách, které dané téma využijí při kontrole a řízení projektové dokumentace
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
PWP
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Synek, Ing. Jiří Prokop, MBA
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Prokop, ředitel společnosti SQZ, s.r.o., p. Martin Gulej, vedoucí ÚL Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod, vymezení rozsahu informace
Názvosloví – piloty, vrtané piloty
Legislativní rámec, ČSN EN, TKP
Přestávka 15 min.
Kvalita stavebních materiálů a směsí
Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky
Kontrolní zkoušky betonových směsí
Přestávka 15 min.
Zkoušky integrity pilot metoda PIT
Přestávka 10 min.
Zkoušky integrity pilot metody CHA
Diskuze
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem projektu je seznámit posluchače s problematikou zakládání staveb z pohledu zkušební laboratoře. Informace budou zaměřeni na návrh a testování materiálů pro piloty a testování finálních těles pilot, interpretace výsledků zkoušek.