Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI STAVEB PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI STAVEB PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Druh akce
kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr., PhDr. Jiří Plos
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci staveb
(2) Novela vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb. (představení, dopady na povinnosti projektanta)
(3) Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci a provádění staveb
(4) Zkušenosti projektanta:
4.1. Praktické zkušenosti s požadavky na projektanta v různých stupních projektové přípravy;
4.2. Předpokládané dopady novely vyhlášky o dokumentaci staveb
(5) Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz se zaměřuje na novelu stavebního zákona v souvislosti s požadavky na dokumentaci staveb a profesní výkony související s projektováním a prováděním staveb, dále na novelu prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb provedenou vyhláškou č. 62/2013 Sb. (představení, dopady na povinnosti projektanta) a v širších souvislostech na standardy profesních výkonů v projektování a provádění staveb, zejména s přihlédnutím k odpovědnosti projektanta za projektovou dokumentaci a provádění staveb.