Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Lepení dřeva 2014: nové postupy, principy, normy

Lepení dřeva 2014: nové postupy, principy, normy

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
profesionálové a odborná veřejnost v oblasti lepení dřeva, výroby konstrukcí na bázi dřeva, projektanti, pedagogové, studenti VŠ technického směru
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jitka Beránková, Ph.D., Ing. Marek Polášek, Ph.D., Ondřej Vlk, Ing. Jaromír Krbila, Ing. Lars Blüthgen , Doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
• Nová harmonizovaná norma EN 14080:2013 – Ing. Jitka Beránková, Ph.D., VVÚD, Praha, s.p.
• Požadavky na systém řízení výroby dle nové normy – Ondřej Vlk, VVÚD, Praha, s.p.
• Přestávka na kávu
• Lepení dřeva a kompozitů v praxi - Doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D. , Univerzita Tomáše Bati Zlín, Technologická fakulta, Ústav výrobního inženýrství
• Oběd
• Centrum inovací modulové výstavby – cesty k novým výrobkům a výrobním postupům - Ing. Marek Polášek, Ph.D., Woodexpert s.r.o.
• Lepení tvrdých dřevin, nové trendy v lepení dřeva – Ing. Jaromír Krbila, Casco Adhesives
• Využití nových metod lepení pro vývoj nového produktu – Longboard - Ing. Lars Blüthgen, Institut für Holztechnologie, Dresden.
• Závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář představuje nejnovější poznatky v oblasti lepení dřeva především pro aplikaci ve výrobě lepených lamelových prvků, a to jak z pohledu technického, tak legislativního. Představeny budou nové požadavky na lepené lamelové dřevo, zejména dopady zavedení nové normy EN 14080:2013. Účastníkům budou také představeny principy lepení dřeva s kompozitními materiály a nové poznatky pro lepení tvrdých dřevin.