Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Magisterský studijní program Budovy a prostředí

Magisterský studijní program „Budovy a prostředí“, byl na základě posouzení předložených podkladů a studijního programu garantem oboru uznán Autorizační radou ČKAIT jako odborné vzdělání autorizovaných inženýrů pro obory:
  • Technika prostředí staveb – technická zařízení
  • Technologická zařízení staveb
  • Energetické auditorství