Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Majetek - věci a věcná práva - stavební zákon ve vazbě na nový občanský zákoník a katastr nemovitostí od 1.1.2014

Majetek - věci a věcná práva - stavební zákon ve vazbě na nový občanský zákoník a katastr nemovitostí od 1.1.2014

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
1den, 5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, VS, TPS veřejná správa, realizační firmy.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Blažek, odborný lektor v oblasti investiční výstavby
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Blažek, odborný lektor v oblasti investiční výstavby
Hlavní odborné téma – program akce
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - změny v oblasti majetku. Nové rozdělení věcí na hmotné, nehmotné, movité a nemovité. Seznámení s pojmy a významem věcí a věcných práv.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - změny v oblasti majetku. Nové rozdělení věcí na hmotné, nehmotné, movité a nemovité. Seznámení s pojmy a významem věcí a věcných práv.