Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Majetkoprávní vztahy podle NOZ

Majetkoprávní vztahy podle NOZ

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odpovědná osoba dle certifikace, odborný dohled
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslava Kraftová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslava Kraftová, GIS - STAVINVEX a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
Majetkoprávní vztahy ve stavebnictví v návaznosti na nový občanský zákoník v rozsahu pro přípravu a realizaci staveb.
Výklad nových pojmů z nového OZ vztahující se ke stavbám
a věcným břemenům a související právní normy.
Změny v novém OZ v oblasti vlastnických vztahů nemovitostí, stavba jako součást pozemku, majetková práva, věcná práva, držba.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Majetkoprávní vztahy v návaznosti na nový OZ