Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Management stavebních zakázek

Management stavebních zakázek

Pořadatel

Druh akce
certifikované školení
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí, investoři, dodavatelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
školící dokumentace
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Aleš Kučera, DiS.
Přednášející (pracoviště)
lektoři Aspe
Hlavní odborné téma – program akce
- Výrobní plán
- Sledování vlastní a cizích výkonů
- Faktor času – časová souslednost zakázek
- Plánování zakázek – zadávání zakázek
- Operativní řízení zdrojů na zakázkách
- Finanční řízení
- Řízení nákladů – možnost sledování nákladů v čase
- Cash – Flow
- Nákladový Controlling – vazba na interní účetní systém
- Rozpočet zakázky – přehledy za dílčí části stavby
- Kalkulace – rozpady potřeb, kalkulační vzorec, rozpouštění výrobní režie
- Harmonogram
- Dokumentace k zakázkám
- Sledování průběhu stavebních prací – čerpání
- Fakturace
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborné školení určené řídícím pracovníkům a manažerům, kteří potřebují strategicky i operativně řídit stavební zakázky v programu Aspe,mít dostatek pokladů pro rozhodování, přehled o časovém plnění, ziskovosti a dalších ukazatelů.