Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodika stanovení rizika v okolí plynovodu

Metodika stanovení rizika v okolí plynovodu

Pořadatel

Druh akce
Seminář školení
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti požární bezpečnosti staveb, projektanti plynových zařízení a pracovníci HZS
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Normy ČSN 730804, TPG 702 04;TPG 905 01. Zákon 458/2000Sb.; Zákon 183/2006 Sb.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Přednášející (pracoviště)
RNDr. Jan Novák PhD., Ing Petr Bebčák PhD.,
Hlavní odborné téma – program akce
 Seznámení se základními principy metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu,
 Definované úniky plynu z plynovodů,
 Reprezentativní události pro výpočet následků úniku plynů,
 Kumulace rizika z reprezentativní události,
 Stanovení individuálního rizika pro definovaný únik,
 Stanovení společenského rizika podél trasy plynovodu,
 Přijatelnost rizika,
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vysvětlení „Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodů“. Postup při stanovení nejmenších dovolených vzdáleností při projektování a užívání vysokotlakých plynovodů. Stanovení individuálního přístupu při hodnocení a vymezení požárně nebezpečného prostoru plynovodů a stanovení přijatelnosti individuálního a společenského rizika.