Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví

Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
3 týdny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Ort, Ph.D., vedoucí Katedry oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy
Hlavní odborné téma – program akce
Seznámení s analýzou realitního trhu, základní metodikou a oceňování na tržních principech, cenovými mapami, praktickou aplikací a oceňování na tržních principech a doplňkovými problémy. Modul bude ilustrování konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent modulu by měl získat potřebné znalosti pro ocenění základních typů nemovitosti a tvorbu cenových map.
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení autorizovaných osob se základními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací.