Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma "Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu"

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma "Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu"

7.6.2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu"
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory

Termín