Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mezinárodní seminář o silnicích, mostech a tunelech ISRBT2019

Mezinárodní seminář o silnicích, mostech a tunelech ISRBT2019

Seminář se bude konat v Salonici 7. - 9. listopadu.
Bude se skládat ze tří denních zasedání:
• 7. listopadu: Silnice
• 8. listopadu: Mosty
• 9. listopadu: Geotechnika a tunely

Semináři bude předcházet úvodní workshop 6. listopadu odpoledne. Intro-Workshop bude zdarma. Téma semináře Intro je: „Řízení a dohled nad projekty dopravní infrastruktury“ V příloze naleznete příslušný informační leták. Podrobné informace naleznete na webových stránkách: http://isrbt.civil.auth.gr
Registrace lze provést vyplněním registračního formuláře, který naleznete na následujícím odkazu: http://isrbt.civil.auth.gr/?page_id=29

Termín
-