Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Moderní trendy v betonu III. – Provádění betonových konstrukcí

Moderní trendy v betonu III. – Provádění betonových konstrukcí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
architekti, projektanti, stavební firmy, investoři, stavební dozor, studenti, učitelé a široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
katalog ČMB, publikace ČMB
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Proces provádění – Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.; Projektování a specifikace – Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý; Nedestruktivní metody – Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.; Opravy betonu – Ing. Zdeněk Roska
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. P.Svoboda, CSc. (ČVUT); Ing. M.Števula, Ph.D. (SVB); Ing. V.Veselý, Ing. S.Smiřinský (BETOTECH); Lukáš Suchý (ČMB); Ing. M.Mazurová (TBG METROSTAV); Doc. Ing. T.Vymazal, Ph.D. (VÚT Brno); Ing. Z.Roska (SIKA); Ing. J.Kovář (STRABAG) a další
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí
Jak “správně” definovat beton, Volba betonu s ohledem na podmínky realizace
Čerpání a doprava betonu
Přeprava a čerpací technika - portfolio nabízených služeb
Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě
Praktické zkušenosti z provádění betonových konstrukcí
Bednící technika a vliv na provádění betonových konstrukcí
Technologie provádění cementobetonových krytů
Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí
Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí
Sanace vad betonových konstrukcí
Provádění betonových konstrukcí v příkladech
Test, dotazník
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Třetí tematický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.