Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mosty k požární ochraně kulturních památek

Mosty k požární ochraně kulturních památek

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Konference je určena pro zástupce hasičských záchranných sborů, projektantů a dodavatelů požárně bezpečnostních technologií, zástupce pojišťoven a vlastníky a správce památkových objektů, pracovníky památkové péče
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
MV GŘ HZS ČR a NPÚ
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
08,30-09,30 Prezence účastníků konference
09,30-10,00 Zahájení konference, úvodní projevy
10,00-10,20 „Nebesa pomáhají těm, kteří si pomohou sami“ - organizace požární ochrany v Lanhydrock House
Paul Holden, Velká Británie
10,20-10,40 Požární ochrana kulturních památek v Norsku
Einar Karlsen, Norsko
10,40-11,00 Organizace požární ochrany památek v péči National Trust
Bob Bantock, Velká Británie
11,00-11,20 Organizace požární ochrany pro muzea a historické budovy v Polsku
Krzysztof Osiewicz, Polsko
11,20-12,00 Přestávka
12,00-12,20 Možnosti instalace protipožárního zabezpečení v památkových objektech
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav
12,20-12,40 Metodika pro požární ochranu zpřístupněných památek
Ing. Petr Svoboda, Národní památkový ústav
12,40-13,00 Stav požární ochrany kulturního dědictví
Ing. Rudolf Kaiser, MV-GŘ HZS ČR
13,00-14,30 Oběd
14,30-14,50 Využití metod požárního inženýrství ke zvýšení bezpečnosti kulturních památek
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, HZS Moravskoslezského kraje
14,50-15,10 Dostupnost hasících médií na památkových objektech
Ing. Martin Mrázek, Technické muzeum Brno
15,10-15,30 Ochrana kulturních hodnot za krizových situací
Mgr. et Mgr. František Paulus, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
15,30-15,50 Požár horské chaty na Pustevnách
Ing. Zdeněk Otrusina, HZS Zlínského kraje
15,50-16,00 Ukončení konference
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a Národním muzeem pořádají mezinárodní konferenci s názvem „Mosty k požární ochraně kulturních památek“ za účasti sedmi států Evropské unie. Národní památkový ústav představí na konferenci své výzkumné aktivity při monitoringu požárních rizik na památkách a představí novou metodiku požární ochrany zpřístupněných památek, stejně jako nově budovanou databázi požárních rizik. Hasičský záchranný sbor bude informovat o aktuálním stavu požární ochrany kulturního dědictví. Další příspěvky se dotknou témat ochrany památek při mimořádných či válečných událostech či využití metod požárního inženýrství. Záštitu nad konferencí přijal ministr vnitra Milan Chovanec a ministr kultury Mgr. Daniel Herman.