Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti zdravotní techniky a vytápění
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
Štítkování plynových kotlů – Směrnice Rady 92/42/EHS a Nařízení Komise 813/2013
Štítkování ohřívačů vody a zásobníků teplé vody – Nařízení Komise 814/2013
Štítkování sestav kotlů a zásobníků teplé vody – postup výpočtu, povinnosti montážních firem
Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3
Přehled sortimentu kondenzačních plynových kotlů Quantum
Přehled sortimentu plynových ohřívačů vody Quantum
13.00 Diskuse, závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

QUANTUM a. s. je jedním z největších dovozců plynových zásobníkových ohřívačů vody v České
republice. V rámci činnosti se specializuje na prodej plynových zásobníkových ohřívačů
vody Quantum, distribuci plynu a realizaci staveb v oboru plyn, topení, voda a kanalizace. Dále
nabízí solární panely pro výrobu tepla a k ohřevu vody, expanzivní nádoby, kondenzační kotle,
tepelná čerpadla, expanzivní nádoby a další doplňkový sortiment.
Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům
v oblasti zdravotní techniky a vytápění, kteří se v praxi setkávají s problematikou návrhu zařízení pro
ohřívání teplé vody a návrhu zařízení pro úpravu vody jak pro rozvody teplé vody, tak pro kotelny
a topná zařízení.