Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Možnosti využití zákona o svobodném přístupu k informacím

Možnosti využití zákona o svobodném přístupu k informacím

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech profesí
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Emil Flegel
Přednášející (pracoviště)
Ing. Mgr. David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
Řešení stížností na postup při vyřizování žádosti o informace
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace