Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nákladové řízení stavebních zakázek

Nákladové řízení stavebních zakázek

Pořadatel

Druh akce
on-line kurz
Trvání
cca 1 měsíc
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT OK Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavel Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
Seznámení posluchačů se stavební ekomikou obecně:
- kalkulace, plán, porovnání plánu a skutečnosti, organizační struktura, motivační systémy, rozlišení fixních a variabilních nákladů, technické a organizační možnosti řízení, informační systémy, využívání informací a efektivní práce s informacemi, controlling.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Soubor modulů z oblasti stavební ekonomie vysvětluje základní pojmy podnikové ekonomiky, zabývá se problematikou výstavby, fungování, organizačním uspořádáním, řízením od vzniku po zánik společnosti.
Více prostoru je věnováno ekonomickým informacím, jejich možnostem a využití při řízení stavební společnosti, výstavbě, implemataci a využívání řídících informačních systémů.