Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh izolace s ohledem na úsporu energie

Návrh izolace s ohledem na úsporu energie

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři technických zařízení budov.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.; Ing. Luboš Melichar, MBA; Ing. Petr Klement a další
Hlavní odborné téma – program akce
09.00 Zahájení semináře – přivítání účastníků, úvodní projev (Ing. Luboš Melichar, MBA)
09.15 Trendy v teplárenství s ohledem na novou státní energetickou koncepci (Teplárenské sdružení České republiky)
09.45 Účel technických izolací, rozdělení dle použití (Ing. Petr Klement)
10.00 Pravda a mýty ve vlastnostech izolačních materiálů (Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.)
10.45 Přestávka na kávu a občerstvení
11.00 Použití vhodných typů izolací v TZB a průmyslových aplikacích – certifikace CE, prohlášení o vlastnostech, novinky v legislativě, produktové portfolio ISOVER (Ing. Luboš Melichar, MBA)
11.30 Izolační třídy – nový trend v návrhu technických izolací? Požadavky právních předpisů – vyhláška
193/2007 Sb., izolační třídy podle ČSN EN 12828, potenciál úspor energií a zvýšení energetické
účinnosti (Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.)
12.15 Přístup k návrhu tloušťky tepelné izolace ve světě (Ing. Petr Klement)
12.30 IsoDim® - nový nástroj pro výpočet tepelných izolací (Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.)
12.45 Diskuse
13.00 Závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář se bude zabývat praktickými dopady a problémy při navrhování tloušťky tepelných izolací u zařízení staveb a průmyslových instalací. Záměr omezit zbytečné energetické ztráty sledují prováděcí vyhlášky energetického zákona, jejichž cílem je podpořit zvýšení optimálního využití energie při výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu a spotřebě energie. Zkušenosti s praktickým využitím těchto vyhlášek vyvolaly jejich mnohou a oprávněnou kritiku. Seminář se bude věnovat také aktuální situaci a zkušenostem s realizací úsporných opatření v České republice a ve světě. Bude nastíněn možný směr, jakým by se mohlo přistoupit k většímu využití potenciálu úspor, který by omezil další ohrožování životního prostředí a byl v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Chystané změny v legislativě budou mít vliv na použití technických izolací v praxi.
Buďte na změny připravení, tento seminář Vám poskytne potřebné informace a poznatky důležité pro Vaše pracovní aktivity.