Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Pozemní stavby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace přednášek v pdf formátu
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Přednášející (pracoviště)
IDEA RS s.r.o. - doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík, Ing. Lukáš Hron, Ing. Libor Michalčík, Ing. Petr Foltyn
Hlavní odborné téma – program akce
1. Betonové a předpjaté nosníky se spřaženou betonovou deskou
2. Statická analýza účinků vnějších zatížení, předpětí a reologických účinků
3. Posouzení spřaženého předpjatého průřezu podle EC2
4. Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci semináře bude proveden rozbor metod pro návrh, analýzu a posouzení betonových a předpjatých nosníků se spřaženou betonovou deskou. Předkládané řešení zohledňuje změny statické soustavy a přírůstky zatížení ve všech výrobních a provozních fázích konstrukce. Nosník může být betonovaný in-situ nebo prefabrikovaný. Prefabrikovaný nosník se ve výrobních fázích modeluje jako prostý nosník s převislými konci, jejichž délku lze ve výrobních fázích měnit. Finální okrajové podmínky mohou simulovat prosté uložení nebo spojitý nosník. Vnější zatížení, předpětí a reologické účinky jsou aplikovány v přírůstkových zatěžovacích stavech a z nich jsou vytvořené kombinace zařazené do fází výstavby. Veškeré změny statického působení konstrukce v průběhu její výstavby jsou zohledněny ve statickém výpočtu včetně vlivu reologických účinků betonu a předpínací výztuže na redistribuci vnitřních sil. Pro řešení je použita metoda konečných prvků v kombinaci s metodou časové diskretizace (TDA). Posouzení spřaženého předpjatého či železobetonového průřezu je provedeno v souladu s ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2 metodou zohledňující počáteční napjatost průřezu. Budou vysvětleny obecné předpoklady výpočtu mezních stavů únosnosti (ohybové namáhání, smyk, kroucení, interakce vnitřních sil, únava) a mezních stavů použitelnosti (omezení napětí, šířka trhlin, výpočet tuhostí pro analýzu průhybů). Výsledky statické analýzy a posouzení budou prezentovány na praktických příkladech.