Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Pozemní stavby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace přednášek v pdf
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Martin Mandík
Přednášející (pracoviště)
Doc.Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. -IDEA RS s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Řešení spřažených betonových konstrukcí v systému IDEA StatiCa
2. Výpočetní model pro časově závislou analýzu betonových konstrukcí
3. Posouzení spřažených betonových průřezů podle norem EN
4. Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci semináře bude proveden rozbor metod pro návrh, analýzu a posouzení betonových a předpjatých nosníků se spřaženou betonovou deskou. Předkládané řešení zohledňuje změny statické soustavy a přírůstky zatížení ve všech výrobních a provozních fázích konstrukce. Nosník může být betonovaný in-situ nebo prefabrikovaný. Vnější zatížení, předpětí a reologické účinky jsou aplikovány v přírůstkových zatěžovacích stavech a z nich jsou vytvořené kombinace zařazené do fází výstavby.