Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh a projekt trafostanic včetně revizí zařízení VN

Návrh a projekt trafostanic včetně revizí zařízení VN

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, pracovníci montážních firem, pracovníci v silnoproudé elektrotechnice
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Dlouhý, Betonbau, s.r.o.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Dlouhý, Betonbau, s.r.o.; Milan Dolenský - Provádí revize elektrických zařízení, ale dokáže své zkušenosti předat na přednáškách. Hana Glozová, Elpro - Energo s.r.o.; Jan Šolc, Elpro - Energo s.r.o.; Ing. Radek Jašek, Siemens, s.r.o.; I
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 13.00 přednášky
13.00 závěr školení, oběd
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení, kter se bude věnovat návrhu a projektu trafostanic a zabývat se bude rovněž revizemi zařízení VN.
Konkrétně zazní přednášky přednášky:
Konstrukce trafostanic se zaměřením na oteplení, uzemnění, obloukové zkraty, EMC, hlukové zkoušky, požárně bezpečnostní řešení, bludné proudy
VN rozváděče Siemens pro sekundární distribuci
Tlakové účinky vnitřního oblouku VN rozváděčů - systém absorpce, výpočet tlaku
Suché a olejové transformátory v provedení Ecodesign dle EU č. 548/2014
Revize VN zařízení