Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů

Navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže podle evropských standardů

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
brožury, technické listy, podklady k návrhu
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Wald, CSc. - ČVUT Praha
Přednášející (pracoviště)
Prof. Ing. František Wald, CSc. - ČVUT Praha; Ing. Jan Jonáš - Hilti ČR spol. s r.o.; Ing. Jan Jaňour - Hilti ČR spol. s r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování dodatečně osazovaných lepených kotev dle EOTA TR 029 a mechanických kotev dle ETAG 001, modelace příkladů v návrhovém softwaru PROFIS Anchor
Navrhování dodatečně vlepované výztuže dle EOTA TR 023, modelace příkladů v návrhovém softwaru PROFIS Rebar
Praktické ukázky postupů montáže lepených i mechanických kotev, lepení výztuže.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zaměřený na navrhování dodatečně osazovaných kotev a dodatečně vlepované výztuže dle současně platných evropských standardů a norem.