Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a energetická náročnost nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov

Navrhování a energetická náročnost nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, Brno
Hlavní odborné téma – program akce
Program:
- Úvod do problematiky pasivních a nulových domů
- Legislativní rámec a normy ve vztahu k budovám s velmi nízkou energetickou
náročností
- Základní principy návrhu energeticky úsporných objektů
- Dobré i špatné příklady z praxe
- Obálka budovy, tepelné mosty, okna, průvzdušnost
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Úvod k navrhování pasivních a nulových domů je základní kurz určený pro inspiraci a pochopení základních principů návrhu pasivních a nulových domů. Určený je odborníkům, potencionálním investorům a všem, kdo se o problematiku nízkoenergetické výstavby zajímají a chtějí získat informační náskok.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT