Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody (část 2.)

Navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody (část 2.)

Druh akce
seminář
Trvání
1 den, 4 hod.

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investoři, projektanti, dodavatelé, studenti SPŠS a ČVUT FSv
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Luboš Káně
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luboš Káně, člen ČHIS, Ing. Antonín Žák
Hlavní odborné téma – program akce
pokračování 1. části přednášky (konané 22.05.2014) - Další ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem a ukázky vad způsobených nevhodným výběrem materiálů; shrnutí základních principů návrhu hydroizolační koncepce; hodnocení spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí; diskuse řešených příkladů návrhu ochrany staveb před nežádoucím působením vody
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

pokračování 1. části přednášky (konané 22.05.2014) - Další ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem a ukázky vad způsobených nevhodným výběrem materiálů; shrnutí základních principů návrhu hydroizolační koncepce; hodnocení spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí; diskuse řešených příkladů návrhu ochrany staveb před nežádoucím působením vody