Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování ochrany staveb před působením vody a vlhkosti

Navrhování ochrany staveb před působením vody a vlhkosti

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luboš Káně - technický ředitel DEK a.s. Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování ochrany staveb před působením vody a vlhkosti.
Ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem ochrany před nežádoucím působením vody.
Stanovení požadavků, stanovení návrhového namáhání vodou.
Základní principy návrhu hydroizolační koncepce a přehled hydroizolačních konstrukcí.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Navrhování ochrany staveb před působením vody a vlhkosti.