Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů

Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
16 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, konstruktéři, technologové
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Odborná příručka
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Roman Gratza, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing.Roman Gratza, Ph.D., Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček
Hlavní odborné téma – program akce
Program semináře:
Legislativa, zásady návrhu svařované konstrukce, příčiny poruch svařovaných konstrukcí, reologické chování (tečení a relaxace), kritéria pevnosti, mechanické vlastnosti termoplastů, skořepinové konstrukce (zjednodušený návrh nádrží), metoda konečných prvků (základní poznatky, typy a ukázky analýz)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborný seminář je zaměřený na teoretické a praktické porozumění problematiky navrhování a posuzování termoplastových konstrukcí.
Cíl semináře:
Vysvětlit základní materiálové vlastnosti termoplastů, seznámit s možnostmi návrhu a posouzení termoplastových konstrukcí, zjednodušeně navrhovat termoplastové konstrukce, aplikovat konstrukční zásady.