Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů

Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů

Druh akce
Seminář
Trvání
15 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen pro projektanty, konstruktéry, technology a další zájemce z oboru.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Odborná příručka pro navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Roman Gratza, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Roman Gratza, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Legislativa, zásady návrhu svařované konstrukce, příčiny poruch svařovaných konstrukcí, mechanizmy poškozování svařované konstrukce, mechanické vlastnosti termoplastů, reologické chování (tečení a relaxace), kritéria pevnosti, skořepinové konstrukce (zjednodušený návrh nádrží), konstrukční zásady, metoda konečných prvků (základní poznatky, typy a ukázky analýz).
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Jedná se o odborný seminář zaměřený na problematiku navrhování a posuzování termoplastových konstrukcí. Účastníci semináře budou seznámeni se základními materiálovými vlastnostmi termoplastů a s možnostmi návrhu a posouzení termoplastových konstrukcí. Na základě poznatků ze semináře budou účastníci schopni zjednodušeně navrhovat termoplastové konstrukce a aplikovat konstrukční zásady.