Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nemovitost a právo, katastr nemovitostí

Nemovitost a právo, katastr nemovitostí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Především vlastníky nemovitostí, účastníky výstavby, stavební úřady, developery, realitní kanceláře a provozovatele veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektorem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Polák
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Polák
Hlavní odborné téma – program akce
Soukromé (občanské) a veřejné právo o nemovitostech -
Katastr nemovitostí a předchozí pozemkové evidence -
Zeměměřictví a nemovitosti -
Zeměměřictví pro územní plánování a stavební řád
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonným vymezením věcí nemovitých, s právy k nemovitostem, s katastrem nemovitostí a předchozími pozemkovými evidencemi, se zeměměřickými činnostmi pro správu katastru nemovitostí, se zeměměřickými činnostmi pro přípravu a projektování staveb a zeměměřickými činnostmi pro stavební práce, to vše v souvislostech s ústavním pořádkem, občanským zákoníkem, správním řádem, stavebním zákonem a související zákony o správě a užívání území. Součástí semináře jsou příklady z praxe a odpovědi na dotazy účastníků.