Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÁ ČSN 73 0810 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NOVINKY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

NOVÁ ČSN 73 0810 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NOVINKY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.-Hasičský záchranný sbor koordinátor - metodik na úseku stavební prevence
Hlavní odborné téma – program akce
Představení zásadních změn ČSN 73 0810 a dalších novinek z oblasti požární bezpečnosti staveb
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Představení zásadních změn ČSN 73 0810 a dalších novinek z oblasti požární bezpečnosti staveb