Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová norma pro inženýrskogeologický průzkum, seznámení s návrhem textu

Nová norma pro inženýrskogeologický průzkum, seznámení s návrhem textu

Druh akce
seminář
Trvání
2 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Geotechnici, geologové, projektanti, studenti geologických oborů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
RNDr. Jan Schrofel
Přednášející (pracoviště)
Kolektiv ČAIG
Hlavní odborné téma – program akce
seznámení s textem připravované české normy Inženýrskogeologický průzkum
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nová česká norma Inženýrskogeologický průzkum