Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÉ MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ

NOVÉ MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
Čas: 13:00-17:00 hod.
Přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel CUZK
Program: Standardizace územně plánovacích dokumentací a projektů staveb vyžaduje standardizaci základních mapových a geografických podkladů, které jsou využívány pro usazení projektovaného záměru do současné situace. Existence a vývoj základních mapových děl a geografických podkladů a databází vytvářených v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro potřeby veřejné správy ČR. Dostupnost podkladů a možnosti jejich využívání v projekční činnosti.
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč
Seminář se uskuteční po přihlášení minimálně 15 autorizovaných osob.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 0101364 Ing. Marie Moučková
3 0100005 Ing. Jan Jelínek
4 0102428 Ing. Radek Mára
5 0102418 Radek Krob
6 0100493 Ing. Michal Manda
7 0102536 Ing. Bohdana Merunková
8 0102029 Ing. Martin Votápek
9 0102546 Ing. Marek Hrabčák
10 0102545 Ing. Kateřina Nová
11 0102448 Ing. Josef Sauko
12 0100100 Ing. Karel Hes
13 0101339 Ing. Karel Festa
14 0100231 Ing. František Hladík
15 0100567 Ing. Ludvík Šimek